Contour, s.r.o.

MR sekce a MR kurz 2024

Milé kolegyně, milí kolegové,
 
vítejte na 26. setkání MR sekce Radiologické společnosti, letos v nových prostorách  hotelu Galant v Mikulově.
Z odborného hlediska zůstává struktura setkání stejná jako loni. Program je doplněn o prezentace kazuistik, které jsou vždy kořením naší práce.
V kuloárech bude dostatek prostoru pro diskuse v rámci aktuální problematiky legislativních změn v rámci zákoníku práce, nutnosti přítomnosti radiologa na pracovišti a dalších témat.
 
Věříme, že vás program zaujme a užijete si jej po stránce odborné i společenské.
 
Výbor MR sekce

  ----------------------------------------------------------------------------
 
Milé kolegyně a milí kolegové,
 
buďte vítáni na 23. kurzu MR zobrazování ! Stejně jako loni kurz navazuje na setkání MR sekce, tentokrát v prostorách hotelu Galant v Mikulově.
V přednáškách se bude “jako obvykle” střídat tématika zobrazování dětského věku i dospělých v obou případech s důrazem na techniku MR vyšetření.
Přejeme vám mnoho medicínských i společenských zážitků a věříme, že si setkání užijete.
  
Výbor MR sekce

--------------------------------------------------------------------------------------------
XXV. zasedání MR sekce – MR workshop 23. – 24. 10. 2024
Pořadatel: Klinika radiologie a nukleární medicíny - KRNM LF MU a FN Brno - Bohunice a MR sekce ČRS
Odborný garant: Doc. MUDr Marek Mechl, Ph.D., MBA, Radiologická klinika LF MU a FN Brno - Bohunice, tel.: 602 521 683, e-mail: marek@mechl.cz
Organizační zajištění: Contour, s.r.o., Jana Řehořová, tel. 602 386 684,
e-mail: info@agcontour.cz
Termín: 23.– 24.10. 2024
Místo:  Hotel Galant, Mlýnská 739, 692 01 Mikulov, a distančně formou on-line připojení
Registrace:  23.10. od 14:00 a po dobu celé akce
Při vyplňování přihlášky nezapomeňte vyplnit své ID ČLK. Bez jeho vyplnění Vám nebudou načteny kredity!
-------------------------------------------------------------------------
XXII. MR kurz 24.– 25. 10. 2024
Pořadatel: 
Klinika radiologie a nukleární medicíny - KRNM LF MU a FN Brno - Bohunice a MR sekce ČRS
Odborný garant: Doc. MUDr Marek Mechl, Ph.D., MBA, Radiologická klinika LF MU a FN Brno - Bohunice, tel.: 602 521 683,
e-mail: marek@mechl.cz
Organizační zajištění: Contour, s.r.o., Jana Řehořová, tel. 602 386 684,
e-mail: info@agcontour.cz
Termín: 24. – 25. 10. 2024
Místo: Hotel Galant, Mlýnská 739, 692 01 Mikulov, a distančně formou on-line připojení
Registrace: 24. 10. od 10.00 a po dobu celého kurzu
Při vyplňování přihlášky nezapomeňte vyplnit své ID ČLK. Bez jeho vyplnění Vám nebudou načteny kredity!