Contour, s.r.o.

MR sekce a MR kurz 2022

Vážené kolegyně a kolegové, milí přátelé, 
 
letos se v rámci zasedání MR sekce Radiologické společnosti sejdou už po čtyřiadvacáté příznivci i obdivovatelé výjimečné a elegantní krásky s iniciálami M.R. Po čtyřiadvacáté si budeme připomínat, že i přes její velmi komplexní povahu a složitou krásu není žádoucí chovat před ní zbytečný respekt či ostych. Naopak, seznámit se blíže se všemi taji této - na rozdíl od většiny z nás - trvale mládnoucí stálice medicínského zobrazování je v zájmu nejen radiologů či radiologických asistentů, ale především nemocných.
 
Abychom k "pokročilému" MR zobrazování přilákali pozornost širší skupiny zájemců z řad radiologů i radiologických asistentů, rozhodli jsme se inovovat program tak, aby se setkání stalo i jakousi živou dílnou, ve které budeme společně řešit mnohé otázky a odpovědi na různá témata (proto název "MR workshop"). Kromě tradičních přehledných sdělení na vás budou čekat premiérově i simultánní prezentace úprav a optimalizace vyšetřovacích MR protokolů na MR konzolích tří různých výrobců. Dalším novým prvkem v programu budou interaktivní kazuistiky, které vám budeme předkládat a společně je budeme řešit za stejných podmínek, jako je v reálné praxi před námi řešili naši kolegové: se stejnou sadou klinických informací, se stejnými MR obrazy, ale ne vždy nutně se stejným závěrem. Jejich hlavním smyslem by mělo být připomenout si zásady racionálních (a pokud možno i logických) diagnostických postupů, stejně jako se vyvarovat nežádoucích diagnostických chyb. Věříme, že vás tento nový formát setkání zaujme.
 
Na opětovné setkání s vámi se těší
výbor MR sekce

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XXIV. zasedání MR sekce – MR workshop 19. – 20. 10. 2022
Pořadatel: Klinika radiologie a nukleární medicíny - KRNM LF MU a FN Brno - Bohunice a MR sekce ČRS
Odborný garant: Doc. MUDr Marek Mechl, Ph.D., MBA, Radiologická klinika LF MU a FN Brno - Bohunice, tel.: 602 521 683, e-mail: marek@mechl.cz
Organizační zajištění: Contour, s.r.o., Jana Řehořová, tel. 602 386 684,
e-mail: info@agcontour.cz
Termín: 19.– 20.10. 2022
Místo:  Hotel Luna, Kouty 77, 584 01 Ledeč nad Sázavou, a distančně formou on-line připojení
Registrace:  19.10. od 14:00 a po dobu celé akce
Při vyplňování přihlášky nezapomeňte vyplnit své ID ČLK. Bez jeho vyplnění Vám nebudou načteny kredity!
--------------------------------------------------------------------------------------------
Milé kolegyně a milí kolegové, vítejte na XXI. kurzu MR zobrazování! V letošním roce došlo k několika zásadním změnám a věříme, že to budou změny v lepšímu. Poprvé MR kurz bezprostředně navazuje na setkání MR sekce a umožňuje tak účastníkům absolvovat obě akce najednou, což by mělo ušetřit čas i náklady organizátorům i účastníkům. Změnilo se i místo setkání, poněvadž „tradiční“ hotel Myslivna v Brně by měl právě procházet rekonstrukcí. Pokud k jeho modernizaci skutečně dojde, je možné, že se do „osvědčených“ prostorů vrátíme. Hotel Sklář vHarrachově je sice nadále dostupný, nicméně ekonomická situace nám již neumožňuje akceptovat relativně vysoké náklady na akci v této oblasti. Vybrat hotel se vším zázemím pro obě akce nebylo jednoduché, vzali jsme v úvahu i dostupnost a další faktory a doufáme, že hotel Luna je bude splňovat. Z odborného hlediska kurz tematicky navazuje na předchozí s tím, že jeho zaměření je o něco více „medicínské“ než technické, což by mělo vyvážit obsah kurzu předchozího. Probereme témata a anatomické oblasti, které nebyly zmíněny minule: zaměříme se na oblast trávicí trubice a pánevních orgánů, včetně celotělového a hybridního zobrazování. Na MR kurzu se scházíme již po jedenadvacáté. Věříme, že i letošní setkání příznivců magnetické rezonance bude v příjemném prostředí Vysočiny pro všechny účastníky přínosné.

Marek Mechl
Jan Žižka

-----------------------------------------------------------------------------------------
XXI. MR kurz 20.– 21. 10. 2022
Pořadatel: 
Klinika radiologie a nukleární medicíny - KRNM LF MU a FN Brno - Bohunice a MR sekce ČRS
Odborný garant: Doc. MUDr Marek Mechl, Ph.D., MBA, Radiologická klinika LF MU a FN Brno - Bohunice, tel.: 602 521 683,
e-mail: marek@mechl.cz
Organizační zajištění: Contour, s.r.o., Jana Řehořová, tel. 602 386 684,
e-mail: info@agcontour.cz
Termín: 20. – 21. 10. 2022
Místo: Hotel Luna, Kouty 77, 584 01 Ledeč nad Sázavou, a distančně formou on-line připojení
Registrace: 20. 10. od 10.00 a po dobu celého kurzu
Při vyplňování přihlášky nezapomeňte vyplnit své ID ČLK. Bez jeho vyplnění Vám nebudou načteny kredity!